Szkolenia Produktowe

Przygotowanie szkoleń z produktu 
Poziom i jakość sprzedaży zależy w dużym stopniu od wiedzy i kompetencji pracowników, od
umiejętności przekazywania informacji o produktach, rozpoznawania prawdziwych potrzeb
potencjalnych klientów. Nie wszyscy klienci, przychodząc do sklepu, są zdecydowani na zakup
konkretnego produktu. Warto więc zwrócić ich uwage na zalety naszego produktu, jakie wyróżniają
go na tle konkurencji.

Grupa docelowa: 
– firmy szkolące z własnych produktów przedstawicieli innych firm

Działania w zakresie: 
– wyodrębnienia korzyści jakie zyskają klienci wraz z nabyciem danego produktu
– wyodrębnienie wraz z przedstawicielem firmy cech produktu, które powinny być przedstawione
podczas szkolenia z produktu
– przygotowanie argumentów jakimi mają posługiwać się osoby wspierające sprzedaż produktów firmy
– przygotowanie planu szkoleń produktów
– wybranie i zaplanowanie dzialań mających na celu zmotywowanie słuchaczy do wspierania
sprzedaży tych produktów