Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych przeprowadzamy głównymi, skutecznymi metodami
sprawdzonymi w świecie; od ankiet do Assessment Center.
Analizę przeprowadzamy w trzech obszarach: organizacyjnym, motywacyjnym i kompetencyjnym.
Zawsze opieramy się na analizie KPI.