Szkolenia

http://pator.com.pl/szkolenia/szkolenia-produktowe/http://pator.com.pl/szkolenia/szkolenia-produktowe/Szkolenia to czas i duży nakład finansowy. Bez odpowiedniego wsparcia organizacyjnego, wpływ szkoleń na efektywność biznesu można łatwo podważyć.

Cel: Stworzenie ekskluzywnych, dedykowanych programów szkoleniowych poprawiających efektywność działań klienta, opartych na branży klienta, na najwyższym światowym poziomie.
5 filarów zapewniających niespotykaną na rynku skuteczność programów dedykowanych:

  • Rozwiązywanie case-study ze świata biznesu
  • Praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy
  • Konsultacje indywidualne podczas realizacji programu
  • Mentoring i coaching
  • Wybitni trenerzy
  • Precyzyjna diagnoza oparta na KPIhttp://pator.com.pl/szkolenia/szkolenia-zamkniete-dla-zaawansowanych/