Prof. dr hab. Michał Zieliński

Michał-Zieliński

Michał to wybitny analityk, specjalizujący się w nowych technologiach. Autor kilkudziesięciu publikacji w najbardziej prestiżowych, światowych czasopismach. Współpracuje na stałe z kilkoma światowymi ośrodkami naukowymi m.in. USA, Kanada, Holandia, zajmującymi się nowymi technologiami. Trenuje sztuki walki i uprawia wędkarstwo.