Eliza Dobrzeniecka

Logo

MBA Wyższa Szkoła Zarządzania. Executive Search & Direct Search – realizacja projektów doradczych w zakresie bezpośredniego poszukiwania kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz kadry specjalistycznej dla różnych branż i sektorów gospodarki na terenie Polski, Ukrainy, Litwy, Estonii. Doradztwo w obsadzaniu stanowisk w zarządach firm oraz kluczowych funkcji dyrektorskich. Zainteresowania Elizy to literatura anglojęzyczna i muzyka alternatywna.