B2B

Obrót czy zysk, jaki osiągnie dział handlowy nie jest wystarczający do zweryfikowania zdjecie5jego efektywności na danym rynku.

Dopiero pełne zarządzanie sprzedażą przez analizę KPI da nam informację o efektywności zespołu i kierunkach podwyższenia efektywności zespołu handlowego.